A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

A Tízparancsolat1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened!

2. Ne vedd hiába Istened nevét!

3. Szenteld meg az ünnepnapot!

4. Tiszteld atyádat és anyádat!

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj!

7. Ne lopj!

8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!

9. Ne kívánd felebarátod házát!

10. Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!


2Móz 20,2-17; 5Móz 5,6-21ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster