A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

>>

Finn káté magyarul - 160 000 példányban


Az evangélikus keresztyén hit rövid összefoglalásának a Finn Evangélikus Egyház által szerkesztett kiadása jelent meg 2003 májusában a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának gondozásában - magyarul - 160 000 példányban.

A kiadványt ingyenesen terjesztik a magyarországi evangélikus családok körében. A kiadást és az ingyenes terjesztést a finn és a hazai evangélikus egyház együttműködése tette lehetővé.

Luther Márton gyülekezetlátogató útjainak hatására írta meg 1529-ben Kis kátéját. Ez a könyvecske szerte a világon töretlen tekintélynek örvend a lutheri reformáció örökségére épült egyházakban, így a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai közé is tartozik.

A reformátort a gyülekezetekben tapasztalt hiányosságok indították arra, hogy a Tízparancsolat, az Apostoli hitvallás, a Miatyánk, illetve a Jézus Krisztus által rendelt két szentség (a keresztség és az úrvacsora) alapján nagyon egyszerű, közérthető nyelven foglalja össze - kérdések és feleletek formájában - a keresztyén hit lényegét.

A finn evangélikus püspökkari konferencia és zsinat szükségesnek látta, hogy az evangélikus tanítást összefoglaló kiadvánnyal újra megkeresse az evangélikus családokat. A Luther-féle káté beosztását követve, annak szövegét is felhasználva - rövid, könnyen érthető szakaszokkal kiegészítve - dr. Eero Huovinen püspök vezetésével állították össze a katekizmust.

A 4,4 millió egyháztagot számláló és szekularizáció hatását is tapasztaló finn testvéregyház missziói felelősségét tanúsítja, hogy mintegy 2,7 millió példányban minden háztartásba ingyenes ajándékként juttatták el ezt a könyvet. A káté azóta megjelent svéd, angol, orosz, kínai és latin nyelven is.

A Magyarországi Evangélikus Egyház meghívására 2001 őszén egy népes finn delegáció látogatott hazánkba, dr. Jukka Paarma érsek vezetésével. A tárgyalások során vetődött fel a káté magyar fordításának, kiadásának és a magyarországi evangélikus családok körében való ingyenes terjesztésének gondolata, melyet a Finn Evangélikus Egyház támogatása tenne lehetővé. A fordítás munkáját Joób Máté evangélikus lelkész végezte el.

A Luther Kiadó tervei szerint az első magyar kiadást nemsokára követi egy 30-40 ezer példányszámú második kiadás, amelynek "célközönsége" az ország határain kívül élő magyar evangélikusság lesz. Az ehhez szükséges anyagi forrásokat a most ingyenes terjesztésben részesülő magyarországi családok támogatásával tervezik előteremteni.

A "finn káté" magyar nyelvű kiadása kulturális szempontból is jelentős, hiszen magyar nyelven finn mű még sohasem látott napvilágot ilyen magas példányszámban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház bízik abban, hogy az evangélikus tanítás alapvető összefoglalásának közzétételével, az örök értékek korszerű újrafogalmazásával napjaink embere, egyháztagja számára is segítheti azok felismerését és megértését.TartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster