A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

1

Első parancsolat

Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened!


Isten megismerése életünk legfontosabb és legalapvetőbb történése.

Életünk mindennapjaiban közeledik Isten felénk, ha ez nem is mindig érthető számunkra. A vele való találkozásban az ember egyszerre van tele félelemmel és szeretettel. Isten szent volta félelmet ébreszt, de szeretete magához vonzza az embert.

A parancsolatokban Isten megmutatja számunkra, hogyan kell élnünk. Egyúttal leleplezi önzésünket és gonoszságunkat. Az első parancsolat arra kérdez rá, hogy milyen alapra építjük az életünket, kit vagy mit tartunk istenünknek.

Mindenki keres támpontokat az életében. Azt gondoljuk, hogy a pénz, a hatalom és a siker elég biztonságot ad számunkra. Saját magunkra és képességeinkre építjük az életünket. Amire leginkább ráhagyatkozunk, az válik istenünkké. Isteneink azonban mindenekelőtt vágyaink és álmaink visszaverődései. Ezek nem adhatják meg azt, amit ígérnek.

Az egyetlen igazi menedék az élő Isten, aki kijelentése szerint teremtője és Ura a mindenségnek. Az élet és minden jó, amivel rendelkezünk, az ő ajándéka.

Ha bizalmunkat a saját isteneinkbe vetjük, akkor eltávolodunk az élő Istentől és az ő szeretetétől. Mivel minden jónak a forrása maga az Isten, ezért szeretetünkkel neki tartozunk. Neki, aki a mi egyedüli Istenünk akar lenni.

  • Jézus mondja: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,21)
  • Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat. (Lk 10,27)


Ne legyen más istened!
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és benne bíznunk.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster