A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

Előszó a magyar kiadáshoz


Luther Márton az 1520-as években tett gyülekezetlátogató körutak elszomorító tapasztalatai alapján 1529-ben írta meg Kis kátéját. Ez a könyvecske a lutheri reformáció örökségére épült egyházakban szerte a világon töretlen tekintélynek örvend, és hitvallási irataink közé tartozik. A gyülekezetekben tapasztalt hiányosságok indították a reformátort arra, hogy a Tízparancsolat, az Apostoli hitvallás, a Miatyánk, illetve a Jézus Krisztus által rendelt két szentség, a keresztség és az úrvacsora alapján kérdések és feleletek formájában nagyon egyszerű, közérthető nyelven összefoglalja keresztyén hitünk lényegét: „A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét!”

A finn evangélikus püspökkari konferencia és zsinat szükségesnek látta napjainkban, hogy tanításunkat összefoglaló kiadvánnyal keressék meg az evangélikus családokat. A Luther-féle káté beosztását követve, annak szövegét is felhasználva és rövid, könnyen érthető szakaszokkal kiegészítve dr. Eero Huovinen püspök írta meg azt a katekizmust, amelyet most magyarra fordítva kezében tart a kedves Olvasó. A 4,4 millió egyháztagot számláló és a szekularizáció hatását is tapasztaló finn testvéregyház missziói felelősségét tanúsítja, hogy minden háztartásba ingyenes ajándékként juttatták el ezt a könyvet.

Finn testvéreink felelős szeretete túlnyúlik egyházuk és hazájuk határain. 2001 őszén dr. Jukka Paarma érsek egy nagyobb létszámú delegáció élén meglátogatta egyházunkat, és beszélgetés közben született meg az a számunkra nagy örömöt jelentő gondolat, hogy ennek a káténak magyarra fordítását, kiadását és a magyarországi evangélikus családokban való ingyenes terjesztését a Finn Evangélikus Egyház nagylelkű támogatásával lehetővé teszik. Egyházunk minden tagja nevében is köszönetet mondunk Paarma érsek úrnak és a finn testvéregyháznak ezért az ajándékért.

Abban a reménységben bocsátjuk útjára ezt a kátét, hogy elsősorban az evangélikus családokban, de a gyülekezeti közösségekben is szorgalmasan tanulmányozni fogják. Így töltheti be küldetését közöttünk.

Kísérje Isten áldása e könyv szolgálatát! Ezt kívánják minden hittestvérüknek a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei:

Erős vár a mi Istenünk!

2002 szeptemberében

D.Szebik Imre D. dr. Harmati Béla Ittzés JánosElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster