A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

6

Hatodik parancsolat

Ne paráználkodj!


Isten az embert férfivá és nővé teremtette. A szexualitás Isten teremtő munkájának a része. Az a célja, hogy a férfi és a nő közötti kapcsolat létrejöttét és fennmaradását szolgálja. A házastársi kötelékben egymásnak örömet szerezhetünk, megtanulhatjuk a szolgáló szeretetet, és új nemzedéket nevelhetünk fel.

A házastársi kötelék a családi élet alapköve. A házassági szövetségnek súlyt és biztonságot ad annak nyilvános vállalása és a polgári törvények szerinti megerősítése. Az egész életen át tartó házasságban tud leginkább megvalósulni a férfi és a nő Isten szerinti kapcsolata.

A házastársi kapcsolat védelmének kötelezettsége nemcsak az ember saját házasságára vonatkozik, hanem az embertársáéra is. Ez a parancsolat az ember egész életére érvényes. A szeretet és a felelősség nélküli szexualitás rabszolgává teszi az embert, és megkárosítja úgy önmagát, mint a másikat.

A házasságtörés a legmélyebb emberi kapcsolatokat sebzi meg, és megingatja az élet alapjait. A házaspárok egymás iránti megbocsátásának képessége és az egymáshoz tartozás vágya azonban a legsötétebb zsákutcákból is kivezethet párokat. A házasság teljes kudarca váláshoz is vezethet.

Egy új házastársi kapcsolat felőli döntés felelősségteljes és komoly. Ennek az elhatározásnak a nyilvánossá tétele Isten és emberek előtt nemcsak szilárd elhatározást igényel, hanem kegyelmet és bűnbocsánatot is.

  • Mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! (Mal 2,15)
  • Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. (Mk 10,6-9)


Ne paráználkodj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemérmesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitvestársát mindenki szeresse és megbecsülje.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster