A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

5

Ötödik parancsolat

Ne ölj!


Mivel Isten maga a szeretet, ezért azt akarja, hogy szeressük embertársainkat, mint magunkat.

Minden ember élete Isten ajándéka, és ezért önmagában érték. Nem okozhatunk embertársunknak kárt vagy szenvedést, hanem minden helyzetben meg kell védenünk őt. Különösen nagy figyelemmel kell lennünk a legelesettebbek és a leggyengébbek iránt.

Az embertársi szeretet parancsa nemcsak az egyénre vonatkozik, hanem a közösségre is. Azzal, hogy a szociális rendszer védelmébe veszi azokat, akiknek élete vagy jóléte veszélyben van, a szeretet megvalósulását segíti elő a társadalomban. A közérdekeket szem előtt tartva a felettes hatalom szükséges intézkedéseket is tehet annak érdekében, hogy az emberek közötti erőszakosság ne terjedjen el.

Mi magunk önkényesen nem szolgáltathatunk igazságot. Nekünk a megbocsátást kell gyakorolnunk, és kerülnünk a bosszút. Ha emberi életben kárt teszünk, Isten teremtői akarata ellen vétkezünk.

  • Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. (Mt 5,21-22)
  • Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” - így szól az Úr. (Róm 12,19)
  • A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. (Róm 13,10)


Ne ölj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét és életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster