A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

3

Harmadik parancsolat

Szenteld meg az ünnepnapot!


Isten adta az embernek a munkát és a pihenést egyaránt. A pihenésbe más is beletartozik, nemcsak az alvás és a test nyugalma. Az Isten előtti megállásban rejlik a pihenőnap legmélyebb értelme.

A csöndben megsejtjük a szentséges létezését, ha nem is tudjuk pontosan megnevezni és körülhatárolni. Törékeny voltunk és az élet ellentmondásossága kérdéseket ébreszt bennünk, és válaszok kutatására ösztönöz.

A szent Isten válaszolni akar nekünk. Igéjében közénk jön, és megszólít minket. Ha nem vagyunk nyitottak arra, hogy meghalljuk Istent, akkor kizárjuk őt az életünkből.

Az istentisztelet a találkozás helye, ahol Isten szól hozzánk, és mi válaszolunk neki. A Szentírásból érthetjük meg, hogy Isten mit üzen nekünk, és hogyan válaszol imádságainkra.

A vasárnap elkülönítése a hét többi napjától arra is emlékeztet bennünket, hogy közös pihenőnapra is szükségünk van. Isten akarata az, hogy mindenkinek legyen lehetősége a pihenésre.

  • Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. (2Móz 20,11)
  • Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. (Ézs 58,13-14)
  • Jézus mondta: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.” (Mk 2,27-28)
  • Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába. (Lk 4,16)


Szenteld meg az ünnepnapot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster