A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

8

Nyolcadik parancsolat

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!


Isten azt szeretné, hogy az emberek tiszteljék egymást. Az embertársi szeretethez az is hozzátartozik, hogy megvédjük embertársunk jó hírét és becsületét. Ezek elvesztése nagy csapást jelent az ember számára, ami egy egész életet is végigkísérhet.

Azt szeretnénk, ha rólunk csak jót mondanának. Úgy kell tehát beszélnünk embertársainkról, ahogy szeretnénk, hogy ők is beszéljenek rólunk. Ha embertársunkat megszólják, a szeretet arra kötelez bennünket, hogy megvédjük őt.

Embertársunk jó hírét a nyilvánosság előtt is meg kell védenünk. A nyilvánossághoz hozzátartozik a törvényesség és az igazság követelése, annak elfogadása. Mégsem szabad embertársunk tévedését vagy gonoszságát megalapozatlanul és megfelelő indok nélkül leleplezni.

A törvény megszegésének mérlegelése az igazságszolgáltatás feladata, amely nyilvánosságra hozza a törvénytelenséget, és megállapítja a felelősséget. A magánéletünkben ne vádoljuk meg embertársunkat, és ne leplezzük le gyengeségét, hanem bátorítsuk őt a múlt tetteinek elhagyására, és élete új irányának megtalálására.

  • Hazug hírt ne terjessz! Ne fogj össze a bűnössel, nehogy az erőszak mellett tanúskodj. Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vallj peres ügyben a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot. (2Móz 23,1-2)
  • Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. (Kol 3,9-10


Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster