A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

10

Tizedik parancsolat

Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!


Isten teremtett világához más is hozzátartozik, nemcsak az anyagi javak. Életünk fontos részei azok az emberek, akikkel együtt élünk és együtt dolgozunk.

Minden emberi életnek értelme és célja van. Ez mindig ott és azon körülmények között valósul meg, ahol éppen élünk. Védenünk és oltalmaznunk kell mindazt, ami az embertársunké. Isten akaratát követve, felhasználva saját képességeinket és részt vállalva embertársaink életében, újra és újra alkalmat találhatunk arra, hogy jót tegyünk. A leleményes szeretet minden helyzetben keresi a szolgálat lehetőségét.

A parancsolatokat a következőképpen is összefoglalhatjuk: Istent mindennél jobban kell szeretnünk, és embertársainkat úgy, mint magunkat. Úgy kell bánnunk embertársainkkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek.

  • Jézus mondja: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)
  • Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Róm 13,9)


Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk feleségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük őket, hogy nála megmaradjanak, és teljesítsék kötelességüket.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster