A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

4

Negyedik parancsolat

Tiszteld atyádat és anyádat!


Isten akarata az, hogy minden gyermeknek legyen apja és anyja. Szüleinket becsülnünk és tisztelnünk kell.

A szülőknek az a feladata, hogy védjék és oltalmazzák a gyermekeket, biztosítva jólétüket és neveltetésüket. Úgy kell nevelniük gyermekeiket, hogy megismerjék Istent, és szeressék embertársaikat. A gyermekeknek pedig szükségük van arra, hogy tiszteljék szüleiket.

Bár a szülők jót kívánnak gyermekeiknek, beszédük és cselekedeteik lehetnek tévesek vagy szeretetlennek tűnők. Amikor úgy döntünk, hogy szüleink akarata ellen teszünk, akkor is meg kell hallgatnunk, és tisztelnünk kell őket. Ez a parancsolat a felnőtteket is arra kötelezi, hogy tiszteljék saját szüleiket, és gondoskodjanak róluk.

Egy társadalomban a nyilvános hatalomgyakorlás az elöljáróság feladata. Egyben kötelessége, hogy védelmezze a társadalom minden egyes tagját, és őrködjön az igazságosság felett. A jó kormányzat Isten legjobb ajándékai közé tartozik. Mégis Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.

Az Isten gondviselésébe vetett hitünkről teszünk bizonyságot, amikor tisztelettel vagyunk azok iránt, akiknek a kormányzás feladata adatott. Az ő ígérete szerint ez a tisztelet a mi javunkat is szolgálja.

  • Hallgass apádra, ő nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, ha megöregszik! (Péld 23,22)
  • Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef 6,1-4)


Tiszteld atyádat és anyádat!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és elöljáróinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster