A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

7

Hetedik parancsolat

Ne lopj!


A pénz és a tulajdon Isten jó és szükséges ajándékai, de egyúttal a leggyakoribb bálványai az emberiségnek.

Az Isten által teremtett javakból mindenkinek részesülnie kell. A szeretet arra kötelez bennünket, hogy mindannyiunk boldogulásáról gondoskodjunk. Ez a közös felelősségünk az egész emberiségre kiterjed. Ha önző szándék által vezérelve csak a saját jólétünkért fáradozunk, akkor azokat rövidítjük meg, akiknek az életkörülményei a legrosszabbak. Mind egyénileg, mind össztársadalmi szinten készeknek kell lennünk arra, hogy másokért kevesebbel is beérjük.

Törvényellenes úton nem szerezhetünk magunknak sem pénzt, sem bármilyen vagyont. Az egyszerű lopás is a közös tulajdon elbitorlása és megkárosítása. Amikor az embereket kihasználjuk, felelőtlenül gazdálkodunk teherbírásunkkal, vagy éppen ügyeskedünk, saját érdekeinket helyezzük előtérbe mások kárára. A környezet rombolásával és a természet egyensúlyának kibillentésével a jövő nemzedékeit károsítjuk meg.

  • Esküdöznek és hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és vérontás vérontást ér! Ezért gyászolni fog az ország, és elalél egész lakossága a mezei vadakkal és az égi madarakkal együtt, még a tenger halai is halomra pusztulnak. (Hós 4,2-3)
  • Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. (Ef 4,28)


Ne lopj!
Mit jelent ez? - Felelet:
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamis áruval vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megtartani, és keresetét javítani.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster