A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

41

A gyónás

A nekünk szóló bűnbocsánat


A gyónásban Isten megbocsátja minden bűnünket. Isten parancsolatainak és Igéjének a fényében be kell ismernünk, hogy vétkeztünk ellene gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel. Isten szeretete arra bátorít bennünket, hogy megvalljuk bűnösségünket.

Bűneinket megvallhatjuk az istentiszteleti alkalmakon közösségben, személyes gyónásban vagy csöndes imádságunkban. Lelkész vagy keresztyén testvér segítségét kérhetjük bűnvallásunkhoz, ha lelkiismeretünk nyugtalan, és békétlennek érezzük magunkat. A bűnvallást meghallgatónak kötelessége titokban tartani mindazt, amit a személyes gyónásban hallott.

A gyónásban elhangzó bűnbocsánat és vigasztalás ígérete nekünk szól. A bűnbocsánat igéiben bátran bízhatunk, mert azok Isten ígérete szerint az ő saját szavai. Isten Krisztusért eltörli minden vétkünket. Az ő feltétel nélküli kegyelme szabaddá tesz bennünket, és jó lelkiismeretet ad nekünk.

  • Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Zsolt 32,5)
  • Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” (Jn 20,22-23)


Mi a gyónás? - Felelet:
A gyónásnak két része van: az egyik az, hogy megvalljuk bűneinket, a másik az, hogy a feloldozást vagy bűnbocsánatot úgy fogadjuk a gyóntatótól, mint Istentől magától, tehát semmiképpen ne kételkedjünk, sőt erősen higgyük, hogy bűneinket ezáltal Isten is megbocsátotta a mennyben.
Milyen bűnöket kell meggyónnunk?
Isten előtt minden bűnben vétkesnek kell magunkat vallanunk, még azokban is, amelyekről nem tudunk. Ezt tesszük a Miatyánkban is. De a gyóntató előtt csak azokat a bűnöket kell megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek terhelik lelkünket.
Melyek ezek?
Vizsgáld meg életedet a Tízparancsolat alapján, aszerint, amint atya, anya, fiú, leány, gazda, gazdaasszony, cseléd vagy, hogy nem voltál-e engedetlen, hűtlen, rest, nem bántottál-e meg valakit szóval vagy tettel, nem loptál, nem mulasztottál, nem hanyagoltál-e el valamit, és nem okoztál-e kárt valakinek?
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster