A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

40

A Szentírás

Isten nekünk szóló beszéde


A Szentírás a keresztyének szent könyve. Az Ó- és Újszövetségben Isten cselekedeteiről és minden ember iránti szeretetéről olvashatunk. Ahogy Krisztus személyében, úgy a Szentírásban is az isteni és az emberi elválaszthatatlan egymástól. A Szentírásban Isten maga szól hozzánk emberi nyelven.

Isten szavaként a Szentírás megvizsgál, és próbára tesz bennünket, leleplezve önzésünket és hitetlenségünket. Tükröt tartva elénk megmutatja nekünk, milyenek is vagyunk valójában. Tekintetünket ugyanakkor a Szabadító felé irányítja, aki helyettünk megtette azt, amire mi képtelenek vagyunk. Krisztus és az ő irántunk való szeretete a kulcs a Szentírás megértéséhez.

Mivel életünket nem építhetjük saját magunkra, ezért újra és újra rá kell hagyatkoznunk Isten igéjében rejlő ígéreteire. Amikor olvassuk és hallgatjuk Isten szavát, a Szentlélek új bizalmat és bátorságot ébreszt bennünk.

  • Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)
  • Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. (2Pt 1,21)ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster