A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

38

Az úrvacsora ajándéka


Az úrvacsorában Jézus kereszthaláláról emlékezünk meg. A golgotai kereszten Isten egyszülött Fia, Isten báránya kiontotta vérét, és meghalt az egész világért. Krisztus testének és vérének szentségében a kereszten megfeszített Krisztus önmagát ajándékozza nekünk.

Az úrvacsora ajándékát, a bűnök bocsánatát azokon a szavakon keresztül hallhatjuk meg, amelyek a szentség kiosztásánál elhangzanak: „érted adatott”. Amikor hittel befogadjuk ezeket a kijelentéseket, és magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, lelki lakomában lesz részünk, amely megújítja életünket, és erősíti felebaráti szeretetünket. Az úrvacsora egyszerre köt minket össze Krisztussal és embertársainkkal. Ezt a közösséget a mennyei seregekkel és minden szenttel együtt ünnepeljük.

Az úrvacsora rendszeres vételével Krisztusban maradunk, és ő is mibennünk. Krisztus teste, az élet kenyere táplálja és erősíti bennünk a keresztség alkalmával kapott új életet. Krisztus vére gyógyít minket, és örök élettel ajándékoz meg bennünket. Az úrvacsora előképe a mennyei vacsorának, amelyre Krisztus egyszer majd összegyűjti övéit.

  • Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézs 53,5)
  • Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. (Lk 24,30-31)
  • Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)


Mit használ az ilyen evés és ivás? - Felelet:
Megmutatják azt ezek az igék: „Érettetek adatott”, és: „Kiontatott bűnök bocsánatára”. Vagyis ebben a szentségben ez igék által bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerünk. Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van.
Hogyan tehet a testi evés és ivás ilyen nagy dolgokat? - Felelet:
Nem az evés és ivás teszi, hanem ezek az igék: „Érettetek adatott”, és „Kiontatott bűnök bocsánatára”. A testi evés és ivás mellett ezek az igék alkotják a szentség fő részét. Aki hisz ezeknek az igéknek, az elnyerte azt, amit ezek hirdetnek és hangoztatnak, ti. a bűnök bocsánatát.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster