A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

37

Az Úr szent vacsorája


Az úrvacsora, azaz az oltáriszentség Jézus által elrendelt szent vacsora. Benne ételként és italként adja testét és vérét.

Az úrvacsorakor kiosztott kenyér és bor Krisztus valóságos teste és vére. Ha nem is érthetjük meg ezt a titkot, bízhatunk Szabadítónk szavaiban, amelyeket a Szentírásban jegyeztek fel. A halálát megelőző éjszakán Jézus szétosztotta tanítványainak a megáldott kenyeret, és ezt mondta: „Ez az én testem.” Hasonlóképpen adta a bort, amely szavai szerint a szövetség vére, a saját vére. Ezekben a jézusi igékben bízva ünnepeljük az úrvacsorai közösséget az ő emlékezetére.

Az oltár Isten jelenlétének a helye, amely köré gyülekezik a keresztyén közösség imádságra, hálaadásra, hogy meghallja Isten szavát, és részt vegyen az úrvacsora szentségében. A közös istentiszteletből kapunk erőt életünkhöz és minden dolgunkhoz.

  • Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. (Jn 6,56)
  • Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42)


Mi az oltáriszentség? - Felelet:
Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyérben és borban, melyet Krisztus maga azért rendelt, hogy azt mi, keresztyének együk és igyuk.
Hol van ez megírva? - Felelet:
Máté, Márk és Lukács szent evangélisták és Szent Pál ezt írják: „A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster