A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

39

Az úrvacsora jelentősége


Mindenki, aki részt vesz az úrvacsorai közösségben, Krisztus ígérete szerint az ő testét és vérét kapja. Az úrvacsora Krisztus művéhez kapcsolódik, és nem ahhoz, aki kiosztja vagy elfogadja. Az úrvacsorai közösség egyedüli feltétele a hit, amely a Krisztus ígéretébe vetett bizalmat jelenti. Gyenge hittel is bízhatunk abban, hogy Krisztus teste és vére éppen értünk adatott.

Akkor is részesei lehetünk az úrvacsorai közösségnek, ha azt teljesen nem is tudjuk megérteni. Krisztus testének és vérének vételét mégis meg kell különböztetünk más étkezésektől. Azoknak a gyerekeknek, akik részt vesznek az úrvacsorai közösségben, meg kell magyarázni annak jelentőségét.* A konfirmált gyülekezeti tag egyedül is részt vehet az úrvacsorai közösségben, mert ő már kapott tanítást a szentségről, és hitvallást tett az egyház hitéről.

Az úrvacsorai közösség minden egyes keresztyén számára nyitva áll. Ha megvizsgáljuk önmagunkat, be kell vallanunk, hogy hitetlenek és szeretetlenek vagyunk, éppen ezért szükségünk van erre a vacsorára. Krisztus elsősorban azokat hívja asztalközösségéhez, akik bűnösnek érzik magukat.

  • Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
  • Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. (1Kor 11,28-29)


Ki él tehát ezzel a szentséggel méltóan? - Felelet:
A böjtölés és testi készülés szép külső rend, de csak az igazán méltó és jól készült, aki hisz ebben az igében: „Érettetek adatott”, és „Kiontatott bűnök bocsánatára”. Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen. Mert ez a szó „érettetek”, nem követel mást, csak hívő szívet.
Luther: Kis káté


* A Finn Evangélikus Egyházban - sok más evangélikus egyházhoz hasonlóan - a kiskorú gyermekek is részesei lehetnek az úrvacsorai közösségnek szüleik vagy egy idősebb testvérük társaságában. A Magyarországi Evangélikus Egyház jelenlegi gyakorlata szerint a konfirmáció egyben az úrvacsorához bocsátás alkalma.ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster