A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

36

A keresztség jelentősége


A keresztségben Krisztus halálának és feltámadásának részeseivé válunk. Isten Fia meghalt értünk, és a halál feletti győzelme által mi is megkaphatjuk az új élet ajándékát.

A keresztség arra kötelez bennünket, hogy egyedül Krisztusban bízzunk, és példamutatása szerint éljünk. Mégis mindennap be kell vallanunk, hogy megújult énünk mellett bennünk él önző régi énünk, mely el akar vonni Isten közelségétől.

A keresztség egyszeri ajándéka egész életünkre szól. A keresztségben kapott szövetség akkor is szilárd, ha hitünk ingadozik. Ha ráhagyatkozunk a keresztségben kapott kegyelemre, nem a magunk erejére kell támaszkodnunk, amikor egyre közelebb akarunk jutni Istenhez, mert a Szentlélek az, aki mindennap kigyomlálja belőlünk az önzést, új hitet és szeretetet ébreszt bennünk. A keresztség bátorságot ad nekünk az élethez és a halálhoz egyaránt.

  • Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. (Róm 6,3-4)
  • Járuljatok azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,22-23)


Mit jelent ez a keresztvízbe merítés? - Felelet:
Azt jelenti, hogy a bennünk levő régi embernek a naponkénti bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia, és meghalnia minden bűnével és gonosz kívánságával együtt, és viszont naponként új embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen.
Hol van ez megírva? - Felelet:
Szent Pál a Rómabeliekhez írt levelének hatodik részében ezt mondja: „a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.”
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster