A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

32

Hetedik kérés

de szabadíts meg a gonosztól,


Minden ember meg akarja óvni magát a gonosztól. Amikor az Úrtól tanult imádságot mondjuk, bizalmunkat fejezzük ki Isten iránt. Egyedül ő képes legyőzni a gonoszt, és megszabadítani bennünket annak hatalmától.

Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért engedte Isten a gonosz létrejöttét, és miért engedi annak uralmát. A keresztyén ember is megtapasztalja saját életében a gonosz hatalmát. Még a hit sem véd meg minket annak pusztító erejétől, ezért imádkozunk, hogy Isten maga harcoljon értünk a gonosszal szemben. Egyszer majd elnyerjük a teljes győzelmet és szabadságot minden gonosz erő felett. Isten hatalma nagyobb a kísértő hatalmánál.

  • Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor. (Zsolt 121,7-8)
  • Jézus mondja: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15)
  • Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Zsid 2,14-15)


de szabadíts meg a gonosztól,
Mit jelent ez? - Felelet:
Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testünket és lelkünket, javainkat és becsületünket fenyegető mindenféle bajtól, és majd ha eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster