A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

31

Hatodik kérés

és ne vígy minket kísértésbe,


A kísértések, melyekről a Szentírás és az Úrtól tanult imádság is beszél, arra csábítanak bennünket, hogy eltávolodjunk az Isten jóságába vetett hittől. A gonosz és saját önző énünk arra indítanak bennünket, hogy életünkben másra és ne Istenre támaszkodjunk.

A keresztyén ember élete mindennapi küzdelem. Folyamatosan ki vagyunk téve a gonoszság számtalan formájának: közömbösség, harag, irigység, önelégültség, hatalomvágy. Az embert egyszerre téríti el a gonosz a sötétség és a bűn irányába, és vezeti Isten a világosság és a hit felé. Sokszor érthetetlen számunkra, hogy Isten miért nem szabadít meg teljesen a gonosz erők szorításából.

A legnagyobb szorongásaink közepette is Isten és az ő ígéretei felé fordulhatunk. Ő erőt ad, hogy ellenálljunk a kísértéseknek.

  • Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? (5Móz 8,2)
  • A felesége ezt mondta neki: Még most is kitartóan feddhetetlen vagy? Átkozd meg Istent, és halj meg! De ő így felelt neki: Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. (Jób 2,9-10)
  • Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. (Zsid 2,18)


és ne vígy minket kísértésbe,
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne csaljon minket téves hitbe, kétségbeesésbe vagy más nagy gyalázatba és bűnbe. És még ha ilyesmi meg is kísértene, végre felülkerekedjünk, s miénk legyen a győzelem.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster