A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

30

Ötödik kérés

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,


Az Úrtól tanult imádságban megvalljuk, hogy önzésünk eltávolít bennünket Istentől és embertársunktól. Teljesen Isten kegyelmére és bűnbocsánatára szorulunk. Nem hivatkozhatunk erényeinkre és képességeinkre. Mindennap kérnünk kell: Uram, könyörülj rajtunk!

Az imádság egyben bizalmunk jele, hogy az Atya Jézus Krisztusért minden fenntartás és feltétel nélkül megbocsátja bűneinket. Újra és újra bízhatunk Isten Igéjében, amely megszabadít a bűntudattól, és egyúttal békességgel és örömmel ajándékoz meg bennünket.

Isten szeretete arra indít minket, hogy mi is azt tegyük embertársainkkal, amit Isten tett velünk. Még az ellenségeinkkel sem lehetünk kegyetlenek, hiszen Isten velünk szemben mindig kegyelmes.

  • Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. (Zsolt 103,13)
  • Jézus mondja: „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6,14-15)
  • Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? (Mt 18,32-33)


és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
Mit jelent ez? - Felelet:
Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kéréseinket; mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk. Viszont mi is szívesen megbocsátunk, és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster