A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

29

Negyedik kérés

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,


Az élet minden ajándéka Istentől származik. Ő felhozza napját úgy az igazakra, mint a gonoszokra. Az ember munkájából származó jó is abból ered, hogy Isten fenntartja a világot.

Az Isten bőkezűségébe vetett bizalom nem könnyű az ember számára. A világban tapasztalható szegénység és szükség miatt gyakran kételkedünk Isten jóságában. Túl sok embernek hiányzik a mindennapi betevő falat és egyéb szükséges dolog.

Az Úrtól tanult imádság elvezet bennünket a másik ember szükségleteinek észrevételéhez. Isten jósága arra kötelez bennünket, hogy megosszuk azt, amink van, és gondoskodjunk arról, hogy mindenkinek meglegyen az, amire szüksége van. A nélkülözések közepette is bízhatunk abban, hogy Isten rólunk és az egész világról folyamatosan gondoskodik.

  • Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. (Péld 30,8)
  • Jézus mondja: „Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (Mt 6,26)
  • Jézus mondja: „Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.” (Jn 6,33)


Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt velünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket.
Mi a mindennapi kenyér? - Felelet:
Mindaz, ami a test és az élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyermekek, derék háznép, derék és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster