A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

28

Harmadik kérés

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.


Isten mindenkinek jót akar. Emberi voltunk miatt mégsem tudjuk mindig megérteni, hogyan akarja Isten az emberek javát ebben a világban. Isten útjai mások, mint a mi útjaink, ezért sokszor nehéz elfogadnunk akaratát.

Jézus is megvallotta, hogy Isten akarata nagyobb az ő akaratánál. Amikor Isten Fia szenvedett, az Atya kezébe tette le életét, hogy az ő akarata szerint legyen minden.

Keresztyénként arra hívattunk el, hogy kövessük Urunkat, bízzuk rá minden dolgunkat Isten vezetésére, és munkatársai legyünk ezen a földön. Ő maga erősít meg és védelmez bennünket ebben a feladatban.

Minden kétkedésünk ellenére bízhatunk abban, hogy végül mégiscsak Isten akarata a legjobb nekünk. Gyakran csak utólag értjük meg szándékát, valamikor teljesen válasz nélkül maradunk. Ha nem is tudjuk felfogni Isten gondolatait, belekapaszkodhatunk az ő Igéjének biztos ígéretébe.

  • Jézus mondja: „Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te.” (Mk 14,36)
  • Jézus mondja: „Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.” (Jn 6,39)
  • Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)


legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni. Ilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata. Ellenben megerősít, és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig. Ez az ő kegyelmes és jó akarata.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster