A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

27

Második kérés

jöjjön el a te országod,


Isten országa ebben a világban és az örökkévalóságban egyaránt Isten jelenvalóságát és működését jelenti. Mindenhatóként az egész teremtett világot kormányozza, ha az ő hatalmát nem is látjuk mindig. Isten azt ígérte, hogy ő mindent a kezében tart, még akkor is, ha a gonoszság elhatalmasodásában esetleg ennek az ellenkezőjét látjuk.

Az Úrtól tanult imádságban azt kérjük, hogy teljen meg szívünk Szentlélekkel, hogy minél inkább meggyőződjünk az Atya irántunk való szeretetéről. Isten az ő Igéjével és Lelkével vezetni akarja gondolatainkat és cselekedeteinket, hogy egyedül benne reménykedjünk, és engedelmes követői legyünk Krisztusnak.

Isten országát nem az emberek hozzák létre. Minden jó Istentől származik. Az imádságban azt kérjük, hogy Isten cselekedetei minél inkább megerősödjenek Krisztus egész egyházában, és az ő szeretetét már most közvetíteni tudjuk a világ felé, hogy be tudjuk tölteni a Krisztustól kapott missziói feladatunkat. Isten országa a maga tökéletességében és mindenki számára nyilvánvalóan majd az örökkévalóságban valósul meg.

  • Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Mt 4,17)
  • Jézus mondta: „Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)


jöjjön el a te országod,
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent Igéjének, és istenesen éljünk itt ideig s ott örökké.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster