A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

26

Első kérés

szenteltessék meg a te neved,


Imádságunkban a szent Isten felé közeledünk. Az imádság nem két egyenrangú fél beszélgetése, hanem a kicsiny ember alázatos odafordulása a hatalmas és szent Isten felé.

Isten neve azt fejezi ki, hogy kibe vetjük bizalmunkat, és ki a mi Istenünk. Nem az ismeretlen, sorsszerű erőkben hiszünk, hanem a személyes Istenben, aki kijelenti magát, és akivel hit által kapcsolatba kerülhetünk.

Mivel Isten szent, az ő neve is szent. Isten nevének megszentelése azt jelenti, hogy mindenben Istent dicsérjük, és hálával fogadjuk mindazt, amit értünk tett.

Isten szentsége arra kötelez bennünket, hogy az ő Igéje szerint higgyünk és éljünk. Mivel már a keresztségünk is a Szentháromság Isten nevében történt, az egész életünknek is Isten dicsőségét kell szolgálnia. Az Úrtól tanult imádságban azt kérjük, hogy Isten maga irányítsa beszédünket és cselekedeteinket, és az ő neve minden nép között megszentelődjék.

  • Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! (2Móz 20,7)
  • Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. (Ézs 42,8)
  • Az angyal ezt mondta: „Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Mt 1,21)
  • Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. (1Pt 3,15)


szenteltessék meg a te neved,
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen.
Hogyan történik ez? - Felelet:
Ha Isten Igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten Igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk!
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster