A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

25

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,


A parancsolatok Isten hozzánk intézett kéréseiről szólnak, a hitvallásban pedig az ő ajándékairól hallhatunk. Az Úrtól tanult imádságban azt kérjük Istentől, adjon nekünk mindennap erőt, hogy akaratát cselekedjük, és bízzunk benne.

Az élet próbatételei arra késztetnek bennünket, hogy rajtunk kívüli segítségért és erőért imádkozzunk. A szavakat keresgélő és a szavak nélküli imádság is a Szentlélek bennünk való munkája, amely az életet adó Teremtő felé fordít bennünket.

Jézus maga tanította ezt az imádságot. Amikor Jézus szavaival imádkozunk, Istennek kedves dolgokat kérünk. Ezzel egyben azt valljuk meg, hogy bizalommal vagyunk Isten iránt, aki tudja, hogy mi a legjobb nekünk, és mire van igazán szükségünk.

A mennyei Atyába vetett bizalom bátorságot ad ahhoz, hogy felszabadultan és bizalommal imádkozzunk. Ezzel beismerjük, hogy függünk a mindenható Istentől, de hozzá mégis úgy közeledünk, mint a szerető Atyához. Bízhatunk abban, hogy ő meghallgat bennünket, és gondunkat viseli egész életünkön át.

  • Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)
  • Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” (Róm 8,14-15)
  • Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,6)


Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy ő igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint a gyermekek édesatyjukat.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster