A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

11

A parancsolatok - a szeretet törvénye


A parancsolatok azt tárják elénk, hogy milyen feltételekkel lehet mindannyiunknak jó az élete. A bennük megfogalmazódó szeretet törvénye ismert minden vallásban és kultúrában. Az ember képes megérteni, hogy a parancsolatokban benne foglaltatik az élet saját törvénye. A parancsolatok megszegésének és azok betartásának következményei sokkal messzebbre vezetnek az egyén életénél. A családi életre és az egész társadalomra is hatással vannak nemzedékeken át.

Mivel Isten jót akar az embereknek, ezért feltétel nélküli szeretetet vár tőlünk. A parancsolatok nemcsak útmutatók az élet számára, hanem egyben ráébresztenek bennünket arra, hogy senki sem képes maradéktalanul betölteni Isten akaratát, még ha szívünk igaznak is tartja azt. Valami tiltakozik bennünk Isten szerető akaratával szemben. Amikor jót teszünk, akkor is a saját előnyünket nézzük. Ha nincsen Istenbe, a jóság forrásába vetett bizalmunk, elsősorban a saját jólétünkről gondoskodunk. Ennek következménye az is, hogy a másokkal való kapcsolatunk megromlik.

A parancsolatok arra világítanak rá, hogy életünk legfontosabb és legalapvetőbb célja az Istenbe vetett bizalom.

  • Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)
  • Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. (1Jn 5,2-3 )


Mit mond Isten mindezekről a parancsolatokról? - Felelet:
Azt mondja: Én, az Úr a te Istened, féltékeny Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorolok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat!
Mit jelent ez? - Felelet:
Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik ezeket a parancsolatokat megszegik. Félnünk kell tehát haragjától, és nem szabad ezek ellen a parancsolatok ellen vétkeznünk. Viszont kegyelmet és minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancsolatokat. Szeretnünk kell tehát őt, és bíznunk benne, és szívesen kell cselekednünk parancsolatai szerint.
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster