A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<

43

Az ároni áldás

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
Ámen.

4Móz 6,24-26


Mindennap Isten áldásából élünk. Az ő jósága és kegyelme vesz körül bennünket. Isten gondját viseli életünknek, még ha szeretetének útjai nem is mindig láthatóak. Ő belső békességet ad nekünk, amely hordoz bennünket az élet viszontagságai közepette. Ebből az életből is Isten áldásának oltalmában költözhetünk el.

Amikor egymást megáldjuk, vagy áldást kérünk magunk számára, bízhatunk abban, hogy a Szentháromság Isten felénk fordul, és jelen van közöttünk.

  • Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)ElőzőTartalom
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster