A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

34

A szent keresztség


Isten az Igéjén és a szentségeken keresztül árasztja ki ránk kegyelmét. Krisztus maga rendelte el a keresztséget és az úrvacsorát. Ezek szentségek, mert bennük Isten Igéje egyesül a látható jelekkel: vízzel, kenyérrel és borral. A szentségek a kegyelem látható jelei, amelyeket hittel ragadhatunk meg. A keresztségben és az úrvacsorában Krisztus valóságosan és tapasztalható módon van közöttünk.

A keresztvíz természetes, tiszta víz. Isten igéjével együtt azonban szabadítást ad, mert tisztára mos bennünket minden bűntől. A missziói parancsban Krisztus arra buzdít bennünket, hogy a keresztség és a tanítás által tegyünk minden népet az ő tanítványává.

A keresztséget a Szentháromság Isten nevében szolgáltatjuk ki. A lelkész a keresztvízzel háromszor hinti meg a megkeresztelendő fejét, és ezt mondja: „Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” Az Isten nevére való utalás azt jelenti, hogy a keresztség Isten munkája, amit nekünk nem kell kiérdemelnünk.

  • Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. (Gal 3,26-27)
  • Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. (1Pt 3,21)


Mi a keresztség? - Felelet:
A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatára elrendelt és Isten igéjével együtt használt víz.
Melyik Istennek ez az igéje? - Felelet:
Krisztus Urunk Máté evangéliuma végén ezt mondja: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”
Luther: Kis kátéElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster