A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

19

Harmadik hitágazat

Hiszek Szentlélekben.


Jézus halála előtt megígérte követőinek, hogy elküldi hozzájuk a Szentlelket, aki védelmezni és vezetni fogja őket. Pünkösdkor, Krisztus feltámadása után Isten kiárasztotta Lelkét a tanítványokra, akik megteltek kegyelemmel és Isten ajándékaival.

A Szentlélek megtapasztalhatóvá teszi közöttünk az Atya jóságát és Krisztus szeretetét. A megelevenítő Lélek nélkül nem tudnánk hinni Krisztusban, és nem tudnánk közeledni hozzá. Elfutnánk és elfordulnánk Istentől. A Szentlélek hív minket, hitet és új életet ébreszt bennünk. Megajándékoz Krisztus közelségével, és oltalmaz bennünket az igaz hit útján.

A Szentlélek neve szerint is megszentelő Isten, aki a bűnösöket igazzá teszi. Ő az, aki megnyitja szívünket Isten igéje előtt, hogy megismerjük Krisztust, és bízzunk Isten ígéreteiben. A Szentlélek működése révén az ember részesedik Isten kegyelmi ajándékaiból, és a szeretet útján elindul Isten és embertársai felé.

  • Jézus mondja: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)
  • A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23)ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster