A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

14

Második hitágazat

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában,


Jézusban Isten szeretete láthatóvá vált itt a földön. Isten részese lett az emberi életnek azzal, hogy elküldte közénk egyszülött Fiát.

Jézus történelmi személy volt, aki Názáretből származott. Megszületett és meghalt, örült és sírt mindannyiunkhoz hasonlóan. Jézus elsősorban azoknak volt a barátja, akiket mások lenéztek és megvetettek. Így tett bizonyságot Isten minden ember felé forduló szeretetéről. Jézus életével példát adott arra, hogy miként lehet engedelmes, Isten akaratának tetsző életet élni.

Isten Fia emberré lett, hogy megszabadítson bennünket, és magára vegye jogos büntetésünket. Megalázta magát, olyanná lett, mint közülünk egy, és osztozott a bűn rabságában vergődő emberi sorsban. Jézus a szenvedő Messiás, a Krisztus, akit az Ószövetség népe várt.

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Isten egyszülött Fiaként más, mint a többi vallási tanító. Bár övé Isten minden hatalma és ereje, nem maradt dicsőségében távolinak, hanem él és működik közöttünk. Reménytelen világunkban, ahol a gonosz hatalma legyőzhetetlennek tűnik, Krisztus az egyedüli reményünk.

  • Jézus mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
  • Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róm 8,31-32)



ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster