A Kátéról
 Káté a határon túlra
 Tartalom
    Tízparancsolat
    Apostoli Hitvallás
    Miatyánk
    Szentségek
    Szentírás, gyónás, ...
 

KÁTÉ

Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása

<<>>

12

Első hitágazat

Hiszek egy Istenben,


A hitvallásban rövid összefoglalást kapunk arról, hogy mit ad nekünk Isten, és mit tesz értünk. Önerőből nem tudjuk megélni a törvényekben is megfogalmazott hitet és feltétel nélküli szeretetet. Isten mégis megajándékoz bennünket hittel, és megnyitja szívünket a szeretetre.

Értelmünkkel nem tudjuk felfogni Istent. Az ő létezésének mélysége a hívő előtt is rejtve marad. Isten mégis feltárt önmagából annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy őbenne bízva éljünk.

Isten Teremtőként, Megváltóként és Megszentelőként közeledik hozzánk. Ő a Szentháromság Isten: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten a világmindenség teremtője, aki Fiában hasonlóvá lett hozzánk, és aki Lelke által jelen van közöttünk. Isten nem egyszerűen egy ősok, de nem is egy személytelen erő, hanem olyan valaki, aki hatással van a teremtett világra és a történelemre, aki személyesen keresi a találkozást velünk.

A hitvallás egyben Isten jótetteinek dicsérete. Ahogy hitet kérünk tőle a magunk számára, úgy adunk hálát az ő határtalan szeretetéért. Hitben elfogadjuk az ő ajándékait, rábízzuk magunkat, igazaknak valljuk az ő ígéreteit, és bátran ráhagyatkozunk ezekre az ígéretekre. Az egyház közös hite támaszt nyújt számunkra, ha saját hitünkben elbizonytalanodunk.

  • Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. (Zsolt 100,3)
  • Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)ElőzőTartalomKövetkező
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster